82-41-M/05 Grafický design

Grafická tvorba interiéru a exteriéru

Obor grafický design je určen pro uchazeče především umělecky a tvořivě zaměřené. Během studia získají teoretické vědomosti a základní praktické dovednosti jednak v oblasti výtvarných technik jako je kresba, malba, grafika, fotografie, práce zaměřené na prostorovou tvorbu, ale budou vybaveni základními znalostmi a dovednostmi z oblasti stavebnictví. Osvojí si práci s počítačovými programy a vizualizacemi se zaměřením na grafické navrhování interiéru a exteriéru. Důraz je kladen na samostatnost v uvažování a využití tvůrčích schopností při řešení daných úkolů, jejichž důležitou součástí je také prezentace a obhajoba finálních projektů.

Výsledky státních maturit za skupinu oborů SUM - SOŠ UMĚLECKÉ
question mark
Anglický jazyk - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 61,3% (86,3) 66,7% (49,7) 100% (100%) 100% (0%)
2019 - - - -
2018 - - - -
2017 - - - -
2016 - - - -
Český jazyk a literatura - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 94,7% (70) 97,3% (59,1) 100% (100%) 100% (0%)
2019 - - - -
2018 - - - -
2017 - - - -
2016 - - - -
Podrobnější výsledky dostupné z vysledky.cermat.cz
Projekt podporují: