26-41-M/01 Elektrotechnika

Elektronické počítačové systémy

Čtyřletý obor zakončený maturitní zkouškou.

Studium je určeno pro žáky, které zajímá výpočetní technika a slaboproudá elektronika. Žáci se naučí pracovat s analogovými i číslicovými obvody, analyzovat elektronické obvody a soustavy, měřit a diagnostikovat obvody řízené mikropočítači. Programují v assembleru i vyšších jazycích. Součástí výuky je hardware počítačů, mikropočítačová řízení, automatizace a robotika.

Ve všeobecných předmětech žáci rozvíjejí znalosti a schopnosti ze základní školy, získají všeobecné vzdělání, které zúročí u maturitní zkoušky. V anglickém jazyce se kromě přípravy na maturitní zkoušku vyučuje také odborná angličtina v elektrotechnice.

V průběhu studia žáci tvoří ročníkové práce, kde mohou uplatnit své nápady a vlastní výzkumnou či vývojovou činnost. Ve druhém a třetím ročníku absolvují praxi ve firmách, jejichž oborem je elektrotechnika, počítačové řídící systémy nebo výrobní průmysl. Zúčastňují se exkurzí, výstav a veletrhů, jejichž náplň souvisí s oborem vzdělávání. Učitelé připravují žáky na soutěže a olympiády.

Obor je určen pro chlapce a dívky.

Olomoucký kraj vyplácí žákům s velmi dobrými známkami prospěchové stipendium.

Uplatnění:

Absolventi oboru naleznou uplatnění u všech zaměstnavatelů, kde se významně využívají informační systémy a řídící počítačová technika. Po získání odborné praxe pracují jako specialisté či programátoři v oblasti aplikace mikroprocesorů a řídicích systémů. Mohou začít podnikat v oblasti průmyslových řídících systémů nebo ICT.

Absolventi mohou pokračovat ve studiu na vysoké škole. Nejčastější volbou je Univerzita Palackého, Univerzita Tomáše Bati, Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava, Vysoké učení technické v Brně, Univerzita obrany a další. 

Absolventi oboru se po úspěšném zakončení studia mohou přihlásit na školení a složit zkoušku z vyhlášky 50/1978, § 5 o odborné způsobilosti v elektrotechnice.

Čím je umožněn vysoký počet hodin odborných předmětů v učebním plánu? Např. předmět programování se učí již od prvního ročníku a ve druhém ročníku je hodinová dotace dokonce čtyři hodiny týdně! Předmět automatizace a robotika má ve čtvrtém ročníku čtyři hodiny týdně! Je to i proto, že se vyučuje pouze jeden cizí jazyk, a to anglický. Angličtina je mezinárodní jazyk elektrotechniky.

 

Výsledky státních maturit za skupinu oborů ST1 - SOŠ TECHNICKÉ 1
question mark
Anglický jazyk - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 37,1% (85,8) 43,9% (50,4) 6,8% (83,3%) 100% (0%)
2019 75,7% (93,7) 90,1% (66,0) 25,4% (83,3%) 23,2% (16,7%)
2018 35,2% (76,9) 43,4% (49,8) 21,9% (71,4%) 45,2% (14,3%)
2017 60% (82,1) 57,2% (62,7) 33,0% (80%) 27,4% (20%)
2016 39,8% (81,1) 49,5% (65,5) 43,5% (81,8%) 39,4% (18,2%)
Matematika - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 - - - -
2019 - - - -
2018 - - - -
2017 - - - -
2016 8,7% (29) 18,0% (26,1) 11,5% (33,3%) 13,7% (33,3%)
Český jazyk a literatura - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 10,7% (49) 45,1% (36,6) 15,6% (66,7%) 100% (0%)
2019 52,2% (58) 51,3% (38,9) 33,5% (75%) 29,9% (12,5%)
2018 76,2% (62) 81,1% (45,2) 41,0% (75%) 47,1% (12,5%)
2017 61,2% (60) 71,9% (51,5) 55,8% (80%) 26,3% (20%)
2016 93,7% (68) 79,4% (52,7) 30,9% (70,6%) 25,1% (23,5%)
Podrobnější výsledky dostupné z vysledky.cermat.cz
Projekt podporují: