26-51-E/01 Elektrotechnické a strojně montážní práce

Montážní práce v elektrotechnice

Uplatnění absolventa v praxi: Absolvent se základní elektrotechnickou kvalifikací uplatní jako montér elektrických rozvodů v jejich údržbě a obsluze pod odborným dohledem.
Odborné kompetence absolventa:
Absolvent ovládá a používá odbornou terminologii v oboru vzdělání. Samostatně zvládá přesné měření a práce podle náčrtů a výkresů. Vykonává základní a údržbářské práce v elektrických rozvodech a strojích. Zvládá obsluhu a údržbu jednoduchých elektrických strojů. Provádí základní operace ručního zpracování technických materiálů včetně použití mechanizovaného nářadí, lepení kovů a plastů, pájí naměkko. Zhotovuje pod dohledem jednoduché dílce elektrických zařízení s využitím plošných spojů.

 

 

Projekt podporují: