23-43-L/51 Provozní technika

Technika dopravy

 • dvouleté denní maturitní studium navazující na předešlé vzdělání učebních oborů autoopravárenských a strojních
 • obor zaměřený na technickou stránku provozu v průmyslových podnicích, všeobecný přehled o technologiích oprav, diagnostice vozidel, znalost logistiky
 • uplatnění jako technik, mistr, dispečer, popř. povolání ve strojírenství, státní správě, Policie ČR, Celní správa
 • příprava pro studium na VOŠ a VŠ

  provozni-technika.jpg

Popis oboru

Studium navazuje především na předchozí vzdělání tříletých učebních oborů autoopravárenských a strojních. Je zaměřeno na technickou stránku provozu v průmyslových podnicích, službách i sféře soukromého podnikání. Část obsahu studijního oboru je odborně zaměřená pro potřeby automobilního průmyslu. V průběhu studia je absolvent seznámen s konstrukcí silničních vozidel. Oblast provozu a údržby vozidel je zaměřena na všeobecný přehled o technologiích oprav a diagnostice vozidel, na kontrolu a hodnocení technického stavu, na údržbu a na systém řízení opravářské činnosti. Oblast dopravy je zaměřena na znalosti jednotlivých druhů doprav, manipulaci s přepravovaným zbožím a materiálem, znalost logistiky, mezinárodních dohod a úmluv při přepravách.

Uplatnění absolventa

 • střední řídící činnost v průmyslu, službách a ve sféře soukromého podnikání
 • strojírenské firmy a provozy - strojírenský technik - mistr nebo strojírenský technik – dispečer, strojírenský technik technolog, strojírenský technik technické kontroly, zkušební technik, servisní technik, popř. v dalších povolání ve strojírenství
 • státní správa - Policie ČR, Celní správa
 • samostatné podnikání
 • absolventi jsou připraveni pro studium na vysokých školách příbuzných oborů

Výhody

 • Výuční list i maturitní vysvědčení
 • kvalitní příprava na zaměstnání
 • příprava pro studium na VOŠ a VŠ
 • znalost cizího jazyka
 • orientace v práci na PC a internetu

Více informací zde.

 

Výsledky státních maturit za skupinu oborů NTE - NÁSTAVBY TECHNICKÉ
question mark
Anglický jazyk - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 47,1% (67,9) 43,1% (26,5) 100% (100%) 100% (0%)
2019 25% (62,1) 7,5% (13,5) 17,5% (55,6%) 25% (33,3%)
2018 70% (74,7) 72% (41,9) 92% (91,7%) 100% (0%)
2017 42,6% (59,0) 64,8% (44,4) 57,4% (72,7%) 63,0% (18,2%)
2016 - - - -
Matematika - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 41,7% (32) 50% (19,8) 37,5% (33,3%) 100% (0%)
2019 - - - -
2018 57,9% (34) 55,3% (22,9) 81,6% (50%) 71,1% (12,5%)
2017 53,8% (30) 42,3% (17,9) 55,8% (33,3%) 100% (0%)
2016 6,8% (12) 6,8% (3,9) 22,0% (0%) 72,9% (12,5%)
Český jazyk a literatura - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 50,9% (46) 54,4% (23,6) 56,1% (60%) 100% (0%)
2019 89,5% (60) 87,7% (37,4) 56,1% (58,3%) 33,3% (25%)
2018 60% (52) 66,7% (27,4) 86,7% (75%) 90% (5%)
2017 43,5% (49) 43,5% (31,1) 53,6% (55,0%) 84,1% (10%)
2016 9,9% (40) 21,1% (9,9) 4,2% (18,2%) 84,5% (9,1%)
Podrobnější výsledky dostupné z vysledky.cermat.cz
Projekt podporují: