75-41-E/01 Pečovatelské služby

Zdravotně sociální služby

Uplatnění absolventa v praxi: Absolvent se uplatní jako pracovník sociálních služeb v ambulantních nebo pobytových zařízeních a v terénních službách, zejména při poskytování přímé obslužné a asistentské péče klientům, při zajišťování chodu domácnosti klientů nebo pomoci rodinám s péčí o dítě. Především se uplatní na pozici pečovatel, osobní asistent, pomocník v domácnosti. Dále se uplatní v úklidových službách v různých zařízeních (např. sociálních či ubytovacích zařízeních, v kancelářích apod.), v kuchyních při výkonu pomocných prací při přípravě pokrmů, při šití a opravách prádla a bytových doplňků, při praní a žehlení prádla. Má předpoklady pro samostatné poskytování služeb soukromým osobám při zajišťování péče o domácnost a děti.
Absolvent se vyznačuje kompetencemi:
Poskytuje přímou obslužnou nebo asistentskou péči klientům. Pomáhá mobilním i imobilním klientům (dětem i dospělým) při osobní hygieně, oblékání a zvládání dalších běžných úkonů. Rodinám pomáhá se zajišťováním péče o dítě. Pomáhá při zajišťování chodu domácnosti, nakupuje, uklízí, připravuje pokrmy.  Dokáže charakterizovat, popsat a připravit jednoduché teplé a studené pokrmy a teplé a studené nápojů. Dodržuje technologické postupy, dbá na požadovanou kvalitu výrobků. Orientuje se ve správném skladování a uchovávání potravin. Má znalosti o správné výživě. Má přehled o formách a zařízeních sociálních služeb a základních podmínkách poskytování sociálních služeb Provádí úklid v sociálních, ubytovacích aj. zařízeních, kancelářích, veřejných prostorách.

 

Projekt podporují: