65-51-E/01 Stravovací a ubytovací služby

Kuchařské práce se zaměřením na přípravu jídel

Uplatnění absolventa v praxi: Absolvent uvedeného oboru se uplatní jako pomocný pracovník ve stravovacích službách, zejména jako kuchař, pomocný kuchař a pracovník v potravinářství, provozovnách restauračního, nemocničního a školního stravování, provozovnách rychlého občerstvení, výrobnách knedlíků, výrobnách studené kuchyně atd. Bude schopen připravovat jednoduché pokrmy včetně příloh, pokrmy z polotovarů a teplé nápoje.
Absolvent se vyznačuje kompetencemi:
Absolvent ovládá a používá odbornou terminologii oboru vzdělávání. Orientuje se v sestavování jídelního lístku, výdejky a normování. Ovládá základní hygienické předpisy a nařízení při práci s potravinami, dodržuje zásady osobní hygieny. Respektuje zásady bezpečnosti a ochrany zdraví
a zásady protipožární ochrany. Dokáže charakterizovat, popsat a připravit jednoduché teplé a studené pokrmy, včetně příloh, pokrmů z polotovarů a teplých či studených nápojů. Dodržuje technologické postupy, dbá na požadovanou kvalitu výrobků. Orientuje se ve správném skladování a uchovávání potravin. Je seznámen se základním technickým vybavením, stroji a zařízením stravovacích provozů. Ovládá zásady kultury stravování, stolování a jednoduché obsluhy. Má znalosti o správné výživě.

     

Projekt podporují: