63-41-M/01 Ekonomika a podnikání

Mediální komunikace a webový design

V TOMTO OBORU:

  • Připravuje žáky pro výkon redaktora, novináře či reportéra.
  • Díky ekonomickému základu studia jsou absolventi uplatnitelní v následujícím studiu i v jiných oborech na trhu práce např. jako vedoucí pracovníci, manažeři.
  • V profilových předmětech se žáci se učí psát články, natáčet reportáže, vést rozhovory a natočený materiál zpracovat do finální podoby.
  • Nadstandardní počítačové vybavení a programy pro natáčení, střih a další úpravy materiálu jsou ve škole k dispozici.

 

Výsledky státních maturit za skupinu oborů SHP - SOŠ HOTELOVÉ A PODNIKATELSKÉ
question mark
Anglický jazyk - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 57,9% (80,5) 53,2% (39,3) 100% (100%) 100% (0%)
2019 40% (76,8) 33,6% (33,0) 46,4% (85,7%) 35% (14,3%)
2018 78,5% (79,5) 76,8% (48,7) 49,2% (80%) 34,5% (20%)
2017 12,6% (0) 13,1% (0) 100% (100%) 100% (0%)
2016 - - - -
Český jazyk a literatura - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 55,2% (54) 40,1% (29,0) 51,7% (75%) 100% (0%)
2019 50% (56) 40,5% (34,7) 44,6% (71,4%) 35,1% (14,3%)
2018 84,9% (64) 92,2% (52,0) 70,4% (80%) 34,6% (20%)
2017 99,4% (76) 99,4% (67,1) 100% (100%) 100% (0%)
2016 - - - -
Podrobnější výsledky dostupné z vysledky.cermat.cz
Projekt podporují: