75-41-M/01 Sociální činnost

Sociální činnost

Absolvent se uplatní jako pracovník sociálních služeb v různých ambulantních i pobytových zařízeních a v terénních a asistenčních sociálních službách, v domovech důchodců, v ústavech sociální péče pro lidi s různým postižením, v charitativních organizacích, ve speciálních mateřských a základních školách, v denních stacionářích, v domovech pro seniory.

SOŠ a SOU Sušice garantuje žákům oboru Sociální činnost následující benefity:

  • individuální empatický přístup ke každému žákovi

  • propojení teorie s praxí na základě exkurzí a stáží: (exkurze Neviditelná výstava, Drop in - Praha, Život 90, Domovy pro matku a dítě, Veletrh kompenzačních pomůcek, R Mosty, Paraple, stáže Gerontooblek, Kojenecký ústav a dětské centrum, Hospic Prachatice, Domov se zvláštním režimem, Sociální odbor, Tlumočnické služby a další)

  • kreativní rozvíjení kompetencí každého žáka podle profilace konkrétní cílové skupiny klientů (děti, lidé ohrožení chudobou a bezdomovectvím, lidé v závislosti, senioři, klienti se zdravotním postižením, administrativa v sociální práci, manažerské kompetence a způsobilost)

  • zajištění odborné praxe dle zájmu konkrétního žáka s přihlédnutím i k jeho zdravotní způsobilosti

  • pokračování ve studiu a rozvoji profesních kompetencí na patronátní vysoké škole Karlově Univerzitě HT F UK na bakalářském oboru Sociální a charitativní práce a následně i na navazujícím magisterském studiu

  • možnost bezplatného absolvování akreditovaného Kvalifikačního kurzu pro budoucí pracovníky v sociálních službách v případě neúspěchu u maturitní zkoušky (po třetím pokusu)

Žáci, na rozdíl od většiny ostatních studijních oborů, nemusí konat maturitu z matematiky.

Škola spolupracuje s těmito organizacemi: Sociální služby města Sušice, ZŠ speciální DČCE Merklín, Denní stacionář Klíček, Oblastní charita Volšovy.

Výsledky státních maturit za skupinu oborů SHU - SOŠ HUMANITNÍ A PEDAGOGICKÉ
question mark
Anglický jazyk - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 - - - -
2019 - - - -
2018 19,0% (52,6) 9,8% (13,8) 46,4% (75%) 100% (0%)
2017 - - - -
2016 33,1% (59,0) 37,2% (35,1) 9,5% (44,4%) 12,2% (33,3%)
Český jazyk a literatura - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 - - - -
2019 - - - -
2018 12,1% (48) 28,0% (27,7) 80,9% (85,7%) 100% (0%)
2017 - - - -
2016 41,3% (56) 40,7% (37,9) 20% (58,3%) 21,3% (25%)
Podrobnější výsledky dostupné z vysledky.cermat.cz
Projekt podporují: