63-41-M/02 Obchodní akademie

Mezinárodní obchod a cestovní ruch

TENTO OBOR:

  • Připravuje žáky pro výkon průvodce, pracovníka CK, finančního referenta či bankovního poradce.
  • Díky ekonomickému základu studia jsou absolventi uplatnitelní v následujícím studiu i v jiných oborech na trhu práce např. jako vedoucí pracovníci, manažeři.
  • V profilových předmětech se žáci se učí vést podnikovou administrativu, kalkulovat ceny produktů a služeb cestovního ruchu, organizovat průzkum trhu a vyhodnocovat výsledky.

 

Výsledky státních maturit za skupinu oborů SEK - SOŠ EKONOMICKÉ
question mark
Anglický jazyk - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 - - - -
2019 64,9% (88,4) 38,6% (43,5) 7,0% (60%) 11,4% (26,7%)
2018 75,4% (80) 89,0% (56,8) 100% (100%) 100% (0%)
2017 - - - -
2016 30,1% (71,6) 25,2% (42,9) 57,7% (90%) 48,0% (10%)
Český jazyk a literatura - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 - - - -
2019 89,7% (66) 93,7% (56,5) 28,6% (73,3%) 11,1% (26,7%)
2018 50,8% (60) 75,4% (46,0) 100% (100%) 100% (0%)
2017 - - - -
2016 52,0% (62) 41,5% (44,7) 65,0% (90%) 47,2% (10%)
Podrobnější výsledky dostupné z vysledky.cermat.cz
Projekt podporují: