26-57-H/01 Autoelektrikář

Autoelektrikář

 • tříleté denní studium – výuční list
 • kvalifikovaný pracovník pro diagnostiku a opravy silničních motorových vozidel a jejich elektrických a elektronických systémů
 • uplatnění ve výrobě, autoservisech, stanicích technické kontroly a měření emisí
 • ZDARMA – řidičský průkaz skupiny B, C
 • 5 vyhlášky č.50/1978 Sb. o odborné způsobilosti v elektrotechnice
 • možnost nástavbového studia zakončeného maturitní zkouškou

 

autoelektrikar.jpg

 

Popis oboru

Autoelektrikář je kvalifikovaný pracovník schopný samostatné údržbářské, opravárenské a seřizovací práce na silničních motorových vozidlech. Zvládá používat vhodnou technickou dokumentaci pro daný druh a typ vozidla, orientuje se v technických výkresech a schématech obsažených v servisní dokumentaci (a to i v elektronické podobě), využívá katalogy součástek a odborných tabulek při opravách.

Umí obsluhovat měřicí, diagnostická a testovací zařízení pro kontrolu systémů silničních motorových vozidel a jejich částí, volit nejvhodnější měřicí metodu pro měření na běžných elektrických a elektronických zařízeních; navrhovat a dokázat realizovat pro elektrická měření vhodný měřicí obvod. Umí měřit na elektrotechnických zařízeních silničních motorových vozidel. Jako opravář vozidel umí identifikovat závadu, především na elektrických a elektronických částech, stejně jako nastavit a seřídit tato zařízení.

Součástí vzdělávání je i příprava k získání řidičského oprávnění skupiny B a C.

Uplatnění absolventa

 • výroba, opravárenské provozy, servisy, stanice technické kontroly (STK), měření emisí (ME)
 • montáže a demontáže, při opravách a údržbě elektrických a elektronických částí motorových vozidel
 • obsluha diagnostických zařízení pro zjišťování závad a kontroly technického stavu vozidel
 • evidence prováděných servisních a opravárenských opatření
 • další studium maturitních oborů pro absolventy tříletých učebních oborů

Výhody

 • výuční list
 • kvalitní příprava na zaměstnání
 • příprava pro studium na nástavbě
 • řidičský průkaz skupiny B a C
 • orientace v práci na PC a internetu
 • vyhláška 50

Více informací zde.

Projekt podporují: