37-41-M/01 Provoz a ekonomika dopravy

Provoz a ekonomika dopravy

Provoz a ekonomika dopravy

Atraktivní 4-letý studijní obor s maturitou

Kapacita oboru: 15 uchazečů

Letos opět otevíráme zajímavý čtyřletý studijní obor zakončený maturitní zkouškou. Studium je vhodné pro chlapce i dívky.

pad1.jpg

Cíle studia

Po absolvování studia tohoto oboru získáš odborné znalosti pro práci v oblastech:

  • práce se systémy řízení různých druhů dopravy (lodní, automobilní, železniční)
  • organizování přepravy cestujících
  • organizování přepravy zboží
  • využívání sdělovací, zabezpečovací a další techniky v dopravě
  • logistika při řízení materiálového toku.

Uplatnění

  • Tvoje uplatnění po škole bude především jako technicko–hospodářský a administrativní pracovník v oblasti provozu, organizace a obchodně-ekonomických činností ve specifických druzích dopravy a v profesích zařazených v rámci celé dopravní soustavy.
  • Jako náš absolvent budeš mít předpoklady pro uplatnění v oblasti správy dopravní infrastruktury v ČR i dalších zemích EU.

Výsledky státních maturit za skupinu oborů ST2 - SOŠ TECHNICKÉ 2
question mark
Anglický jazyk - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 6,9% (0) 11,1% (0) 100% (100%) 100% (0%)
2019 35,3% (74,7) 35,3% (32,6) 9,8% (61,9%) 5,9% (38,1%)
2018 50,7% (71,1) 34,8% (33,4) 36,2% (79,2%) 34,8% (16,7%)
2017 17,4% (51,6) 24,6% (29,7) 2,9% (33,3%) 4,3% (58,3%)
2016 8,8% (0) 10,3% (0) 45,6% (75%) 100% (0%)
Matematika - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 - - - -
2019 40% (39) 42,9% (20,7) 31,4% (50%) 100% (0%)
2018 20% (24) 11,1% (11,2) 13,3% (0%) 51,1% (16,7%)
2017 8,9% (18) 6,7% (9,3) 15,6% (11,1%) 20% (44,4%)
2016 - - - -
Český jazyk a literatura - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 32,9% (52) 39,7% (28,5) 27,4% (68,4%) 100% (0%)
2019 22,4% (50) 27,6% (27,4) 40,8% (68%) 6,6% (32%)
2018 15,8% (50) 14,5% (21,5) 28,9% (61,1%) 39,5% (16,7%)
2017 27,0% (50) 23,0% (34,7) 13,5% (38,1%) 9,5% (52,4%)
2016 48,6% (56) 52,8% (39,9) 45,8% (66,7%) 100% (0%)
Podrobnější výsledky dostupné z vysledky.cermat.cz
Projekt podporují: