39-41-L/01 Autotronik

Autotronik

Autotronik

4-letý studijní obor s maturitou

Kapacita oboru: 30 uchazečů
Autotronik – čtyřletý studijní obor zakončený maturitní zkouškou

Jako absolvent maturitního oboru Autotronik budeš středoškolsky vzdělaný odborník se všeobecným i odborným vzděláním. Odborné vzdělání je zaměřeno na provoz, diagnostikování a provádění oprav motorových vozidel hlavně v oblasti elektroniky. Ve výuce je vedle teoretické části ve všech ročnících zařazen také odborný výcvik, ve kterém jsou prakticky ověřovány teoretické vědomosti a nabývány potřebné dovednosti.

Cíle studia

Cílem studia je připravit tě, abys po absolvování nástupní praxe a po přiměřené době zapracování byl schopen výkonu náročných činností v oblasti diagnostiky, údržby a oprav motorových vozidel. Po zvýšení kvalifikace praxí můžeš zastávat i funkce technickohospodářských pracovníků, přijímacího technika, vedoucího autoservisu apod., popřípadě se uplatnit v samostatném podnikání v oblasti autoopravárenství.

Součástí výuky je získání řidičského oprávnění skupiny B a C.

Uplatnění

Budeš kvalifikovaným technickým pracovníkem připraveným především pro činnosti:

  • diagnostikovat a posuzovat technický stav silničních vozidel
  • stanovovat potřebu oprav silničních vozidel a jejich rozsah
  • seřizovat, ošetřovat, opravovat a provádět jízdní zkoušky opravených vozidel
  • volit způsob přezkoušení a předání vozidla
  • zjišťovat při pohovoru se zákazníky pravděpodobné závady vozidel a odhadovat předpokládanou cenu opravy
  • zpracovávat dokumentaci o přijetí vozidla do opravy a předávat opravená vozidla zákazníkům.

Můžeš tedy pracovat jako technik, automechanik a řídící pracovník v autoservisech, v dílnách dopravních, zemědělských a jiných firem, ale také např. ve stanicích technické kontroly, stanicích měření emisí, jako prodejci automobilní techniky apod.

Můžeš se také uplatnit ve výrobních závodech při montáži, seřizování a kontrole vyráběných vozidel či v organizaci uvedených činností.

Pokračování studia

Absolventi mohou pokračovat ve studiu na vyšších odborných školách nebo vysokých školách, obvykle pokračují ve studiu v oborech automobilního, případně strojírenského či elektrotechnického zaměření, nebo i v oborech informatiky a výpočetní techniky.

Benefity

Máš možnost získat elektrotechnické vzdělání, které umnožňuje dosažení Vyhlášky 50/1978 Sb. o odborné způsobilosti v elektrotechnice.

Výsledky státních maturit za skupinu oborů UTE - SOU TECHNICKÉ
question mark
Anglický jazyk - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 10,7% (0) 11,6% (0) 100% (100%) 100% (0%)
2019 40,6% (80,5) 42,6% (37,2) 100% (100%) 100% (0%)
2018 19,8% (64,2) 41,4% (37,8) 25,2% (66,7%) 27,0% (22,2%)
2017 14,4% (58,4) 17,1% (32,2) 59,5% (85,7%) 52,3% (14,3%)
2016 8,0% (0) 8,9% (0) 42,0% (75%) 100% (0%)
Matematika - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 - - - -
2019 1,3% (12) 19,7% (1,7) 9,2% (0%) 100% (0%)
2018 15,6% (22) 21,1% (14,9) 14,4% (14,3%) 100% (0%)
2017 10,5% (16) 2,1% (5,2) 11,6% (0%) 53,7% (18,2%)
2016 - - - -
Český jazyk a literatura - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 1,6% (34) 19,4% (12,9) 1,6% (26,7%) 100% (0%)
2019 12,8% (44) 11,2% (16,3) 24% (55,0%) 100% (0%)
2018 9,2% (43) 11,7% (17,5) 14,2% (43,8%) 55,8% (12,5%)
2017 39,7% (50) 36,4% (33,2) 62,0% (66,7%) 50,4% (16,7%)
2016 81,5% (60) 76,5% (44,5) 87,4% (86,7%) 100% (0%)
Podrobnější výsledky dostupné z vysledky.cermat.cz
Projekt podporují: