65-42-M/01 Hotelnictví

Hotelnictví

Absolventi studia se uplatní v oblasti hotelnictví a cestovního ruchu na nižších a středních článcích struktury řízení v různých funkcích managementu v provozním a řídícím úseku, ve všech organizačně právních formách podnikání jako kvalifikovaný pracovník v oblasti služeb hotelnictví a cestovního ruchu, v obchodně podnikatelské činnosti hotelnictví a cestovní kanceláře a cestovní agentury jako manažer rozvojových projektů v této oblasti.

Výsledky státních maturit za skupinu oborů SHP - SOŠ HOTELOVÉ A PODNIKATELSKÉ
question mark
Anglický jazyk - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 49,1% (77,9) 39,8% (35,8) 35,1% (89,7%) 100% (0%)
2019 44,3% (78,4) 39,3% (34,6) 46,4% (85,7%) 35% (14,3%)
2018 51,4% (71,6) 62,1% (43,8) 83,1% (92,9%) 70,6% (7,1%)
2017 - - - -
2016 - - - -
Český jazyk a literatura - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 34,3% (50) 37,2% (28,2) 26,7% (62,5%) 100% (0%)
2019 30,4% (52) 26,2% (27,9) 20,2% (58,6%) 35,7% (13,8%)
2018 27,9% (52) 26,8% (27,5) 41,3% (68,4%) 54,7% (10,5%)
2017 - - - -
2016 - - - -
Podrobnější výsledky dostupné z vysledky.cermat.cz
Projekt podporují: