64-41-L/51 Podnikání

Podnikání

Absolvent je připraven vykonávat ekonomické, provozně-ekonomické, obchodní a administrativní činnosti. Získané znalosti a dovednosti uplatní při řízení vlastní firmy především v profesní oblasti, pro kterou se připravoval v předcházející přípravě v konkrétním učebním oboru.

Výsledky státních maturit za skupinu oborů NOS - NÁSTAVBY NETECHNICKÉ (OSTATNÍ)
question mark
Anglický jazyk - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 - - - -
2019 - - - -
2018 - - - -
2017 51,1% (53,7) 42,0% (22,2) 74,0% (71,4%) 36,1% (28,6%)
2016 31,3% (47,4) 45,2% (26,1) 25,3% (36,4%) 38,2% (36,4%)
Český jazyk a literatura - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 70,6% (50) 75% (29,5) 90,2% (85,7%) 100% (0%)
2019 - - - -
2018 71,7% (54) 87,3% (40,4) 86,5% (75%) 44,3% (25%)
2017 9,9% (40) 14,0% (23,2) 10,3% (25%) 21,0% (37,5%)
2016 6,3% (38) 25,2% (21,7) 13,0% (28,6%) 46,9% (28,6%)
Podrobnější výsledky dostupné z vysledky.cermat.cz
Projekt podporují: