29-53-H/01 Pekař

Pekař - cukrář

Příprava v oboru zahrnuje teoretické a praktické vyučování. Obsah teoretického vyučování tvoří všeobecně vzdělávací předměty (český jazyk a literatura, matematika, občanská nauka, cizí jazyk, základy ekologie, výpočetní technika, tělesná výchova) a odborné předměty ( suroviny, stroje a zařízení, ekonomika, základy podnikání,technologie).

V odborném výcviku žáci získají manuální zručnost v pekařské výrobě, naučí se obsluhovat jednotlivá výrobní zařízení, provádět základní výrobní výpočty, posuzovat kvalitu polotovarů a konečných produktů a dodržovat zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, požární ochrany, hygieny a sanitace na pracovištích.

Více informací na našem webu zde

.

Projekt podporují: