66-51-H/01 Prodavač

Asistent prodeje

Absolvent se uplatní při výkonu povolání jako prodavač nebo pokladník v obchodě, nejen v pozici zaměstnance velkých, středních i malých provozoven, ale bude mít i základní odborné předpoklady pro roli soukromého podnikatele v oblasti obchodu.

Absolvent bude umět připravit a upravit zboží k prodeji, předvést zboží zákazníkovi i s náležitým odborným výkladem, prodat zboží a vystavit náležité doklady spojené s prodejem, vyřídit reklamaci zákazníka, pracovat na různých pokladních systémech a provádět hotovostní i bezhotovostní platby v české i jiné měně. Bude schopen komunikovat se zákazníkem jak v českém, tak minimálně v jednom cizím jazyce. 

Více informací na našem webu zde.

Projekt podporují: