64-41-L/51 Podnikání

Nástavbové studium denní

Odborné vzdělání vytváří předpoklady k získání kompetencí potřebných k úspěšnému zvládnutí podnikatelských aktivit.

V průběhu přípravy je kladen důraz na rozvoj schopností aplikovat poznatky a dovednosti z ekonomiky podniku, účetnictví, písemné a elektronické komunikace, práva, managementu, marketingu a psychologie na konkrétní situaci v podniku. Důraz je také kladen na zvládnutí komunikace (ústní, písemné, elektronické) s využitím prostředků informační techniky a na práci s informacemi.

Více informací na našem webu zde.

Výsledky státních maturit za skupinu oborů NOS - NÁSTAVBY NETECHNICKÉ (OSTATNÍ)
question mark
Anglický jazyk - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 12,2% (0) 13,3% (0) 64,4% (85,7%) 10,6% (14,3%)
2019 87,6% (83,2) 87,6% (38,2) 100% (100%) 100% (0%)
2018 - - - -
2017 11,0% (0) 11,4% (0) 56,6% (60%) 59,4% (20%)
2016 91,7% (77,9) 90,3% (54,3) 100% (100%) 100% (0%)
Matematika - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 68,7% (38) 70,1% (22,9) 100% (100%) 100% (0%)
2019 - - - -
2018 84,8% (44) 86,7% (37,5) 100% (100%) 100% (0%)
2017 76,3% (39) 75,4% (30,1) 78,9% (53,3%) 59,6% (20%)
2016 92,3% (50) 93,7% (45,8) 93,7% (81,3%) 73,2% (12,5%)
Český jazyk a literatura - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 94,6% (68) 96,6% (61,3) 90,7% (86,4%) 18,1% (9,1%)
2019 91,9% (66) 90,6% (45,4) 87,6% (80%) 100% (0%)
2018 96,2% (74) 97,0% (67,0) 94,1% (83,3%) 61,6% (16,7%)
2017 64,2% (50) 75,3% (37,7) 85,6% (71,4%) 58,8% (19,0%)
2016 96,5% (68) 96,5% (56,0) 93,7% (81,5%) 87,4% (7,4%)
Podrobnější výsledky dostupné z vysledky.cermat.cz
Projekt podporují: