63-41-M/01 Ekonomika a podnikání

Marketing turismu a wellness služby

Čtyřleté denní ekonomické studium zakončené maturitní zkouškou poskytuje vzdělání v oblasti podnikání v cestovním ruchu se zaměřením na tvorbu a propagaci turistických produktů a wellness služby.

Vzdělávací program připravuje studenty v oblasti poskytování služeb v cestovním ruchu se zaměřením na marketing turismu a wellness služby. Studenti se naučí orientovat v problematice ekonomiky a techniky cestovního ruchu. Naučí se vykonávat průvodcovskou činnost, tvořit itinerář zájezdu a turistický produkt. Získají schopnosti orientovat se v geografii cestovního ruchu, analyzovat lokalizační podmínky rozvoje cestovního ruchu a dokáží uplatnit nástroje marketingového mixu v cestovním ruchu. Naučí se chápat wellness jako cestu ke zdraví duše i těla a dokáží se orientovat v jednotlivých wellness programech. Mimo ekonomiky a účetnictví je důraz kladen na marketing, tak aby absolventi chápali podstatu marketingu ve firemním řízení a ve vztahu k zákazníkům.

Více informací o zaměření

Výsledky státních maturit za skupinu oborů SHP - SOŠ HOTELOVÉ A PODNIKATELSKÉ
question mark
Anglický jazyk - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 61,4% (81,1) 58,5% (41,2) 67,3% (98,3%) 100% (0%)
2019 72,1% (85,3) 74,3% (47,3) 100% (100%) 100% (0%)
2018 53,1% (72,1) 50,8% (39,4) 50,3% (80,3%) 61,6% (9,1%)
2017 84,6% (80) 77,1% (57,9) 87,4% (93,3%) 83,4% (3,3%)
2016 48,5% (72,1) 59,1% (52,8) 80,7% (92,9%) 81,3% (4,8%)
Český jazyk a literatura - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 55,2% (54) 64,5% (38,2) 81,4% (88,3%) 100% (0%)
2019 70,8% (61) 80,4% (47,2) 100% (100%) 100% (0%)
2018 63,1% (58) 52,5% (34,9) 57,0% (74,6%) 59,8% (9,0%)
2017 68,2% (60) 79,3% (52,0) 94,4% (93,5%) 84,4% (3,2%)
2016 69,7% (62) 79,4% (50,3) 90,9% (92,9%) 84% (4,8%)
Podrobnější výsledky dostupné z vysledky.cermat.cz
Projekt podporují: