78-62-C/01 Praktická škola jednoletá

PROVÁZKY

Cílem vzdělávacího programu je doplnění a rozšíření teoretických a praktických dovedností získaných v průběhu povinné školní docházky.

Výchovně vzdělávací proces je zaměřen na rozvoj komunikačních dovedností a dosažení nejvyšší možné míry samostatnosti a nezávislosti na péči druhých osob.

Poskytuje přípravu na osvojení manuálních dovedností a jednoduchých činností využitelných v oblasti praktického života, které absolventům usnadní integraci do společnosti.

Hlavním cílem vzdělávání v praktické škole jednoleté je především zvýšení kvality života absolventů, kterým se v rámci jejich individuálních schopností nabízí možnost se uplatnit přiměřeným výkonem v chráněných pracovištích a při pomocných pracích v různých profesních oblastech.

více informací zde

Projekt podporují: