41-52-H/01 Zahradník

Zahradník

Při studiu učebního oboru Zahradník žáci získají znalosti a osvojí  dovednosti při zhotovování floristických a vazačských výrobků, realizaci sadových úprav a jejich následnou údržbu, dovednosti v oblasti množení, vysazování, ošetřování a ochrany rostlin.

Absolventi se uplatní ve všech zahradnických firmách při množení a pěstování květin, ovoce, zeleniny, v okrasných a ovocných školkách, při zakládání a údržbě okrasné soukromé i veřejné zeleně. Uplatní se v oblasti vazačství a aranžování květin, v květinových prodejnách a zahradnických centrech. Může se uplatnit v oblasti zpracování ovoce a zeleniny v příbuzném zemědělském oboru i agroturistice. Po nezbytné praxi v oboru je absolvent připraven na soukromé podnikání v zahradnictví.

Projekt podporují: