65-42-M/02 Cestovní ruch

Cestovní ruch

Absolvent se uplatní jako průvodce cestovního ruchu, delegát cestovní kanceláře, animátor, recepční, pracovník informačního centra, referent cestovního ruchu, podnikatel, manažer CK, směnárník, recepční v ubytovacím zařízení, steward, hosteska, pracovník zábavních a sportovních parků, referent kulturních center.

  • Jsme jednou z mála škol, která umožňuje studium cestovního ruchu jako hlavního oboru, ne jen jako pouhé zaměření studia.

  • Naši studenti jsou vychovávání k samostatnosti, komunikativnosti, k milému, samozřejmému vztahu ke klientům. Studenty při studiu vedeme k praktickým činnostem v nejrůznějších profesích cestovního ruchu – na recepcích, v oblastech umění prodeje, průvodcovství, sestavení zájezdu, práci delegáta, organizátora akcí. Nacvičujeme a realizujeme práci průvodců zájezdů, animátorů volného času a to pro všechny věkové kategorie od dětí po seniory a nejrůznějšího zaměření od zábavy, přes sport, dobrodružství, relaxaci až po animaci tvořivou a vzdělávací.

  • Samozřejmostí je výuka minimálně dvou cizích jazyků a to nejen v hodinách jazyků, angličtina a němčina zcela přirozeně a nenásilně prolíná i do řady odborných předmětů. Mnoho let spolupracujeme s poskytovatelem profesního vzdělávání Volkshochschule Cham a umožňujeme praxe našich studentů v Německu nejen výběrově, ale celým třídám, dále realizujeme profesní workshopy společně s německými studenty, dvoudenní pobyty v Německu a další společné aktivity.

  • Žáci každoročně vykonávají souvislou praxi v podnicích cestovního ruchu. Ve školním informačním centru vykonávají průběžnou praxi.

  • Připravují modelové zájezdy, vytvářejí propagační materiály fiktivní CK, nacvičují průvodcovskou činnost v praxi.

  • Žáci se účastní dalšího vzdělávání, např. barmanského kurzu či kurzu studené kuchyně.

  • Žáci mají možnost vykonávat praxi v Německu v okrese Cham.

  • Velký důraz je kladen na studium cizích jazyků – anglického a německého.

Výsledky státních maturit za skupinu oborů SHP - SOŠ HOTELOVÉ A PODNIKATELSKÉ
question mark
Anglický jazyk - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 85,4% (87,4) 94,7% (56,2) 100% (100%) 100% (0%)
2019 60,7% (82,1) 71,4% (45,0) 38,6% (84,6%) 26,4% (15,4%)
2018 11,3% (54,7) 9,0% (22,7) 76,3% (90%) 55,9% (10%)
2017 26,9% (61,6) 24,6% (33,6) 60,6% (81,8%) 68% (9,1%)
2016 34,5% (66,8) 22,8% (33,2) 23,4% (66,7%) 14,6% (33,3%)
Český jazyk a literatura - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 55,2% (54) 51,2% (32,4) 60,5% (80%) 100% (0%)
2019 50% (56) 32,7% (31,6) 24,4% (61,5%) 29,8% (15,4%)
2018 12,3% (48) 6,7% (16,5) 62,0% (76,9%) 69,8% (7,7%)
2017 69,8% (61) 83,8% (53,6) 93,3% (92,3%) 71,5% (7,7%)
2016 61,1% (61) 53,1% (42,6) 39,4% (69,2%) 26,9% (23,1%)
Podrobnější výsledky dostupné z vysledky.cermat.cz
Projekt podporují: