26-41-M/01 Elektrotechnika

Elektrotechnika

Absolventi najdou uplatnění především ve středních technickohospodářských funkcích, například při projekčních, technologických a konstrukčních činnostech elektrotechnického charakteru, dále budou vykonávat činnosti v oblasti budování energetických zdrojů a sítí, při výrobě a distribuci elektrické energie, v oblasti zkušební, regulační, revizní, servisní a montážní techniky, dále také při výrobě a údržbě elektrických strojů a přístrojů, v oblasti systémů pro měření a regulaci, při řízení a obsluze automatizovaných pracovišť regulačních jednotek a elektronických přístrojů a zařízení.

Studium se zaměřuje na obsluhu, seřizování a programování digitálně řízených obráběcích strojů. Absolvent se uplatní například jako elektrotechnik, konstruktér, revizní technik, energetik, elektrodispečer, zkušební technik, servisní technik elektrických zařízení, provozní technik nebo školící technik.

Studenti při výuce technického kreslení pracují s 2D kreslícím programem ProgeCAD a 3D modelovacím programem SolidWorks.

Podle výkresové dokumentace se učí řídící programy pro CNC obráběcí stroje pro soustružení a frézování. Tyto programy aplikují při praktické výuce.

Po ukončení odborného vzdělání skládají zkoušku podle vyhlášku 50/1978 Sb., o odborné způsobilosti v elektrotechnice.

Studenti jsou vychovávání k samostatnosti a komunikativnosti, jsou při studiu vedeni k aplikování teorie v nejrůznějších praktickým činnostech.

Mnoho let spolupracujeme s poskytovatelem profesního vzdělávání Volkshochschule Cham a umožňujeme praxe našich studentů v Německu, dále realizujeme profesní workshopy společně s německými studenty, dvoudenní pobyty v Německu a další společné aktivity.

Výsledky státních maturit za skupinu oborů ST1 - SOŠ TECHNICKÉ 1
question mark
Anglický jazyk - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 - - - -
2019 - - - -
2018 31,5% (75,8) 18,7% (40,5) 26,9% (75%) 22,4% (25%)
2017 29,8% (72,6) 30,2% (51,4) 42,8% (83,3%) 35,8% (16,7%)
2016 13,0% (64,7) 13,4% (39,7) 39,8% (80%) 36,1% (20%)
Matematika - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 - - - -
2019 - - - -
2018 - - - -
2017 48,8% (47) 43,6% (40,3) 73,8% (80%) 25% (20%)
2016 24,6% (37) 19,1% (26,6) 29,0% (50%) 100% (0%)
Český jazyk a literatura - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 - - - -
2019 - - - -
2018 4,0% (47) 2,2% (16,0) 3,5% (40%) 26,0% (20%)
2017 8,5% (48) 2,7% (26,4) 21,4% (63,6%) 28,6% (18,2%)
2016 8,5% (50) 17,9% (27,3) 13,5% (55,6%) 60,1% (11,1%)
Podrobnější výsledky dostupné z vysledky.cermat.cz
Projekt podporují: