26-57-H/01 Autoelektrikář

Autoelektrikář

Absolvent získá široké dovednosti při údržbě a opravách elektrického vybavení silničních motorových vozidel, umí diagnostikovat závady, vyměňovat součástky a provádět údržbu, měření na elektrických obvodech a zařízeních vozidel. Autoelektrikáři se uplatní ve stanicích technických kontrol a stanicích měření emisí. Provádějí opravy a údržbu, demontáž a montáž, výměnu, nastavení a seřízení elektrických a elektronických zařízení silničních motorových vozidel. Jejich znalosti jsou využívány při obsluze měřicích, diagnostických a testovacích zařízení pro kontrolu systémů silničních motorových vozidel a jejich částí.

učební pomůcka

Během studia se žáci mohou zúčastnit exkurzí do výrobních závodů v Čechách i Německu, pravidelně se pořádají zájezdy na automobilové a motocyklové výstavy.

Odborný výcvik absolvují žáci prvního ročníku ve školních dílnách, kde získají manuální zručnost. Od druhého ročníku absolvují výuku v partnerských firmách.

Škola žáky vybavuje ZDARMA pracovním oděvem a obuví.

Žáci zcela ZDARMA absolvují svářečský kurz a mohou získat osvědčení pro svařování v ochranné atmosféře.

Po dosažení věku 16 let mohou žáci nižších ročníků získat za výhodných finančních podmínek řidičský průkaz skupiny A1 (125 cm3, 11 Kw).

Součástí oboru je řidičský průkaz skupiny B a C, který žák získá zcela zdarma. Toto oprávnění si mohou žáci rozšířit o skupinu E (přívěsy a návěsy nad 750 kg a skupinu A (motocykly). Dále žáci absolvují zdarma svářečský kurz a mohou získat (za úplatu) osvědčení pro svařování v ochranné atmosféře.

Úspěšní absolventi tohoto učebního oboru mají možnost dalšího vzdělávání v denním nástavbovém studiu, které je zakončeno maturitní zkouškou. Během tohoto studia absolvují kurz profesní způsobilosti řidiče a mohou získat průkaz profesní způsobilosti řidiče. V rámci tohoto kurzu si mohou rozšířit řidičské oprávnění skupiny C na C+E (přívěsy a návěsy nad 750 kg) a nemusí jako ostatní žadatelé čekat do 21 let.

Škola spolupracuje s těmito partnerskými firmami: APM Automotive s.r.o., Kdyně (významný prodejce náhradních dílů pro osobní, užitková i nákladní vozidla), Auto Kalný (dealer Peugeot), Autospol Horažďovice (dealer Škoda), Lorenc Logistic Klatovy, Autocentrum Blohmann Klatovy (dealer Ford, Kia), Auto Nejdl Klatovy (dealer Škoda, Renault, Hyundai, Citroen, Dacia).

Projekt podporují: