78-62-C/02 Praktická škola dvouletá

SRDCE A RUCE

Cílem vzdělávacího programu je doplnění a rozšíření všeobecného vzdělání dosaženého v průběhu povinné školní docházky.

Výchovně vzdělávací proces je zaměřen na získání základních pracovních dovedností, návyků a pracovních postupů potřebných v každodenním i v budoucím pracovním životě v oblasti:

- gastronomie - výživa a příprava pokrmů, znalosti zásad stolničení a společenského chování

- ruční práce - šití, ošetřování a údržba oděvů

- pěstitelské práce, základní dílenské a údržbářské práce pro využití v běžném životě

- péče o zdraví, rodinu, sebeobslužné práce a vedení domácnosti

- umění a kultura - hudební výchova, výtvarná výchova, dramatická výchova, muzikoterapie

- práce s počítačem - získávání a zpracování informací pro vzdělávání, k vzájemné komunikaci s okolím a k seberealizaci v zájmových činnostech

více informací zde

Projekt podporují: