33-56-H/01 Truhlář

Truhlář

Absolvent umí číst technické a stavební výkresy, dokáže vyhodnotit a zvolit vhodný materiál pro zhotovení výrobku. Své dovednosti uplatní při výrobě nábytku, stavebně truhlářských výrobků, malých dřevostaveb a prvků zahradní architektury. Dokáže opravit a renovovat truhlářské výrobky. Absolvent se uplatní v průmyslové výrobě nebo ve vlastní živnostenské činnosti. Absolvent se rovněž může uplatnit v oblasti zásobování, výrobní kontroly, obchodu a logistiky.

Během studia se žáci učí vytvořit základní technickou dokumentaci dřevěných výrobků, učí se orientovat v konstrukční, technologické a ekonomické dokumentaci výrobků, ovládají základní pracovní návyky pro ruční a strojní zpracování materiálů, využívají PC programy při přípravě konstrukčních materiálů a plánování výroby, seznamují se s prací na CNC strojích, uplatňují vhodnou dokončovací techniku v oblasti povrchové úpravy, poznávají progresivní materiály a nové postupy jejich zpracování.

Odborný výcvik žáci absolvují ve školní dílně a dále v dřevozpracujících podnicích.

Škola spolupracuje s těmito partnerskými firmami: Solodoor a.s. Sušice, Pfeifer Holz s.r.o. Chanovice.

Projekt podporují: