65-51-E/01 Stravovací a ubytovací služby

Stravovací a ubytovací služby

Obor je určen i pro žáky se zdravotním postižením, případně zdravotním znevýhodněním.

Absolvent  se uplatní ve stravovacích službách jako pomocný kuchař, v provozovnách rychlého občerstvení při přípravě pokrmů. Dále v ubytovacích službách při úklidu pokojů a dalších prostor, při vykonávání drobné údržby v ubytovacích zařízeních a při vykonávání služeb spojených s ubytováním hostů (práce pokojské, vrátného, apod.).

Během studia se žáci seznámí se surovinami, jejich skladováním a použitím při přípravě pokrmů, učí se zásady racionální výživy. Zvládají technologické postupy přípravy a úpravy teplé i studené kuchyně.

Žáci si mohou rozšířit kvalifikaci absolvováním barmanského a baristického kurzu, kurzu studené kuchyně a kurzu vykrajování ovoce.

Počet hodin teoretické výuky je výrazně snížen, větší důraz je kladen na odborný výcvik. Ve třídě a skupině odborného výcviku je snížen počet žáků. Dívky a chlapci pracují svým tempem, ke každému je přistupováno individuálně.

Odborný výcvik probíhá v moderně zařízených provozech (cvičná učebna, školní kuchyně, školní bufet a kavárna a smluvní gastronomická pracoviště). Odborná příprava má těžiště v přípravě pro výkon kuchařských prací.

Škola vybavuje žáky zdarma pracovním oděvem a obuví.

Projekt podporují: