64-41-L/51 Podnikání

Podnikání

Zaměření Provozní technika je určeno pro absolventy tříletých učebních oborů: Mechanik opravář zemědělských vozidel (Automechanik), Autoelektrikář, Opravář zemědělských strojůAbsolvent najde uplatnění jako provozní technik, mechanik, dispečer, ale i jako pracovník ekonomického oddělení. Učební plán ze ŠVP naleznete  - ZDE!

Zaměření Management malých a středních firem je určeno pro absolventy tříletých učebních oborů.Absolvent se uplatní jako pracovník ekonomického, obchodního, marketingového, personálního oddělení. Učební plán ze ŠVP naleznete  - ZDE!

Získané znalosti a dovednosti uplatní absolventi obou zaměření při řízení vlastní firmy především v profesní oblasti, na kterou se připravovali v předcházejícím studiu konkrétního učebního oboru.

Výsledky státních maturit za skupinu oborů NOS - NÁSTAVBY NETECHNICKÉ (OSTATNÍ)
question mark
Anglický jazyk - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 89,4% (80) 94,1% (47,7) 100% (100%) 100% (0%)
2019 90,6% (84,2) 94,1% (45,2) 100% (100%) 100% (0%)
2018 82,1% (68,4) 77,4% (30,6) 62,7% (62,5%) 75,9% (12,5%)
2017 17,8% (38,9) 19,2% (10,4) 8,7% (22,2%) 15,1% (44,4%)
2016 20,3% (41,1) 11,1% (5,4) 2,8% (0%) 1,4% (80%)
Matematika - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 - - - -
2019 7,1% (13) 31,8% (4,1) 28,2% (0%) 100% (0%)
2018 75,2% (34) 73,3% (21,6) 80% (50%) 61,0% (16,7%)
2017 - - - -
2016 - - - -
Český jazyk a literatura - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 94,6% (68) 92,6% (47,7) 78,4% (73,3%) 100% (0%)
2019 2,1% (35) 15,0% (14,4) 30,8% (40%) 100% (0%)
2018 64,1% (52) 50,6% (22,2) 64,1% (60%) 67,9% (13,3%)
2017 7,0% (38) 24,7% (26,2) 7,4% (21,4%) 9,5% (50%)
2016 61,4% (52) 26,8% (23) 18,9% (33,3%) 17,7% (44,4%)
Podrobnější výsledky dostupné z vysledky.cermat.cz
Projekt podporují: