23-55-H/01 Klempíř

Klempíř pro stavební výrobu

* tříletý učební obor s výučním listem

* absolvent získá oprávnění-průkaz k obsluze svařovací soupravy pro svařování v ochranné atmosféře CO2 a řezání kyslíkem

* po absolvování studia možnost studovat nástavbové studium ukončené maturitní zkouškou

 

* absolvent oboru umí:

- zhotovit jednoduché stavebně klempířské výkresy, náčrty a výpočtem stanovit spotřebu materiálu, rozlišovat základní druhy materiálů pro klempířské práce, zvláště jemných plechů, spojovacích součástí apod.

- vykonávat operace při dělení, tváření a spojování plechů, používat ruční mechanizované nástroje a pracovat na základních druzích klempířských strojů

- provádět jednoduché pokrývačské a tesařské práce na střechách v rozsahu zaškolení

* možnost uplatnění absolventa: 

- při výkonu klempířských prací ve stavebnictví a údržbářské činnosti při výrobě klempířských stavebních dílů (okapy, žlaby, oplechování)

- při provádění souvisejících jednoduchých pokrývačských a tesařských prací na střechách

- v podnikání

 

Projekt podporují: