36-67-H/01 Zedník

Zedník - obkladač

* tříletý učební obor s výučním listem

* po absolvování studia možnost studovat nástavbové studium ukončené maturitní zkouškou

* po dobu studia se vyplácí učňovská stipendia Olomouckého kraje

1. ročník: 300,- Kč za každý měsíc,

za vyznamenání na konci školního roku jednorázově 1.500,- Kč

2. ročník: 400,- Kč za každý měsíc,

za vyznamenání na konci školního roku jednorázově 2.500,- Kč

3. ročník: 500,- Kč za každý měsíc (pouze za první pololetí),

za druhé pololetí školního roku, v němž žák ukončí vzdělávání ve střední škole, není stipendium poskytováno

 

* absolvent oboru umí:

- číst stavební výkresy, orientovat se v projektové dokumentaci, zhotovit jednoduché technické náčrty

- na základě znalosti vlastností volit vhodné materiály a spočítat jejich spotřebu, znát zásady jejich skladování a správného použití při obkladačských pracích

- umět převzít jednotlivé druhy materiálů, připravit pracoviště, rozměřit a správně založit obklad dle výkresu za pomoci měřidel

- samostatně provádět veškeré kladečské a obkladačské práce v interiérech, na fasádách budov, při použití keramických i přírodních obkladových materiálů

- provádět základní práce při opravách a rekonstrukcích interiérů budov včetně vestaveb dělících stěn a příček 

- osazovat prvky přidružené stavební výroby včetně prvků sanitárních

* možnost uplatnění absolventa: 

- provádění všech základních obkladačských a zednických prací s různými stavebními materiály a technologiemi 

- při údržbě a opravách bytového fondu, komunálních, průmyslových objektů

- v odbytových organizacích při prodeji stavebního materiálu 

- v podnikání

Projekt podporují: