26-57-H/01 Autoelektrikář

Autoelektrikář

Autoelektrikář

3-letý učební obor s výučním listem

Kapacita oboru: 15 uchazečů

Studiem tohoto oboru z tebe bude odborník pro opravy elektrické a elektronické výbavy motorových vozidel. Naučíš se kontrolovat, udržovat a opravovat elektrické a elektronické části motorových vozidel. Seznámíš se s konstrukcí silničních motorových vozidel, s jejich jednotlivými částmi a poznáš jejich funkci. Také si osvojíš efektivní postupy vyhledávání závad na elektrotechnických systémech vozidla, jak se opravují a seřizují jejich části.

 

Odborný výcvik

V odborném výcviku je výuka zaměřena na opravu rozvodných sítí ve vozidle, údržbu a seřizování příslušenství, obsluhu diagnostických prostředků a zařízení, provádění funkčních zkoušek agregátů a schopnost využívat poznatků při řešení praktických úkolů.

Benefity

  • Žáci v oboru mají možnost získat elektrotechnické vzdělání, které umnožňuje dosažení Vyhlášky 50/1978 Sb. o odborné způsobilosti v elektrotechnice.

Uplatnění

Získané znalosti umožní absolventům pracovat v různých opravárenských provozech a autoservisech při provádění montáží, demontáží, při opravách a údržbě elektrických a elektronických částí silničních motorových vozidel, při obsluze diagnostických zařízení apod.

Součástí přípravy je i základní automechanický výcvik a získání řidičského oprávnění skupiny B a C.

 

Projekt podporují: