26-41-L/01 Mechanik elektrotechnik

Slaboproudá a silnoproudá zařízení

Čtyřletý obor zakončený maturitní zkouškou.

Studium je určeno žákům se zájmem o elektrotechniku a moderní elektroniku. Žáci se naučí pracovat s elektronickými obvody a soustavami, zapojují a opravují elektrické obvody v obytných a průmyslových budovách. Používají měřicí a diagnostickou techniku a výpočetní techniku. Naučí se obsluhovat technologická centra řízení, měření a regulace a diagnostikovat závady.

V odborném výcviku žáci aplikují poznatky teoretické výuky z oblasti elektronických součástek a obvodů, číslicové techniky, elektroniky, elektrotechnologie a energetiky. Žáci se učí praktickým dovednostem jako zapojování obvodů, elektroinstalace a programování prvků automatizace.

Ve všeobecných předmětech žáci rozvíjejí znalosti a schopnosti ze základní školy, získají všeobecné vzdělání, které zúročí u maturitní zkoušky. V anglickém jazyce se kromě přípravy na maturitní zkoušku vyučuje také odborná angličtina v elektrotechnice.

V průběhu studia žáci tvoří ročníkové práce, kde mohou uplatnit své nápady a vlastní výzkumnou či vývojovou činnost. Zúčastňují se exkurzí, výstav a veletrhů, jejichž náplň souvisí s oborem vzdělávání. Učitelé připravují žáky na soutěže a olympiády.

Olomoucký kraj vyplácí žákům za splnění zadaných podmínek prospěchová stipendia. 

Obor je určen pro chlapce i dívky.

Uplatnění:

Absolventi oboru nacházejí uplatnění u zaměstnavatelů, kteří se zaobírají elektronikou, silnoproudým a slaboproudým zařízením, automatizací a robotikou, měřením, řízením a regulací. Vykonávají činnost operátorů výrobní linky (technologického centra), projektantů a mechaniků v průmyslu, dopravě (železnice), stavebnictví a v energetice. Mohou začít podnikat nebo mohou pokračovat ve studiu na vysoké škole (Vysoká škola báňská – TUO, Vysoké učení technické v Brně, Univerzita obrany a další).

Absolventi oboru se po úspěšném zakončení studia mohou přihlásit na školení a složit zkoušku z vyhlášky 50/1978, § 5 o odborné způsobilosti v elektrotechnice.

Základním znakem a výhodou oboru je kombinace studia zakončeného maturitní zkouškou a odborného výcviku ve všech čtyřech ročnících. Mechanik elektrotechnik je spojení „chytré hlavy“ a „šikovných rukou“.
Výsledky státních maturit za skupinu oborů UTE - SOU TECHNICKÉ
question mark
Anglický jazyk - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 21,5% (69,5) 28,9% (30,8) 100% (100%) 100% (0%)
2019 85,1% (90,5) 93,1% (57,3) 100% (100%) 100% (0%)
2018 65,8% (75,8) 19,8% (29,9) 5,4% (50%) 41,4% (16,7%)
2017 - - - -
2016 98,2% (88,4) 90,2% (67,0) 9,8% (50%) 5,4% (50%)
Matematika - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 - - - -
2019 - - - -
2018 66,7% (36) 47,8% (24,5) 77,8% (62,5%) 55,6% (12,5%)
2017 - - - -
2016 43,5% (30) 22,8% (15,7) 19,6% (14,3%) 9,8% (42,9%)
Český jazyk a literatura - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 21,8% (46) 28,2% (23,5) 30,6% (64,3%) 100% (0%)
2019 91,2% (61) 90,4% (41,8) 100% (100%) 100% (0%)
2018 81,7% (59) 69,2% (32,9) 72,5% (78,6%) 49,2% (14,3%)
2017 - - - -
2016 78,2% (59) 68,9% (41,8) 16,0% (46,7%) 9,2% (46,7%)
Podrobnější výsledky dostupné z vysledky.cermat.cz
Projekt podporují: