26-51-H/01 Elektrikář

Silnoproud a slaboproud

Tříletý obor zakončený závěrečnou zkouškou s výučním listem.

Výuka se dělí na teoretickou výuku a odborný výcvik, které se obvykle střídají lichý/sudý týden.  V teoretické výuce se žáci učí předměty všeobecné a odborné. Ve všeobecných předmětech žáci opakují a prohlubují znalosti ze základní školy. V anglickém jazyce se vyučuje i odborná angličtina v elektrotechnice. V odborných předmětech žáci nabývají znalosti, které uplatní v praktických činnostech.

V odborném výcviku se žáci např. učí ručně zpracovávat kovy a pájet. Zapojují elektrické obvody a spotřebiče v obytných budovách a průmyslových objektech. Ovládají funkce transformátoru, rozebírají a seřizují ho. Pracují s měřicí, diagnostickou a výpočetní technikou používanou v oboru. Instalují zabezpečovací systémy. Pracují s projektovou dokumentací. Vyvazují vodiče. Naučí se pracovat ve výškách na žebříku, pokládat kabely a montovat kabelové spojky a koncovky.

V průběhu studia žáci píší ročníkovou práci, v níž mohou uplatnit své nápady. Součástí výuky jsou exkurze, výstavy a veletrhy, jejichž náplň souvisí s oborem vzdělávání. Učitelé připravují žáky na soutěže a olympiády.

Obor je určen pro chlapce i dívky.

Olomoucký kraj vyplácí žákům stipendium za řádné studium.

Odborný výcvik probíhá v Lipníku nad Bečvou, Na Horecku, a na odloučeném pracovišti v Přerově – tzv. polygonu na Osmeku. Toto špičkově vybavené unikátní pracoviště umožňuje mimo jiné výcvik ve výškách (sloupy, žebříky, uvazování). Málokterá střední škola v České republice má podobné pracoviště jako Střední škola elektrotechnická!

Uplatnění:

Absolventi se uplatní jako všestranně vyučení elektrikáři v energetice, průmyslu, dopravě (železnici), stavebnictví i armádě. Po absolvování nástupní praxe jsou schopni vykonávat činnost operátorů, mechaniků a servisních specialistů spotřební, kancelářské a průmyslové techniky. Mohou začít podnikat v duchu rčení „řemeslo má zlaté dno“.

Absolventi oboru se po úspěšném zakončení studia mohou přihlásit na školení a složit zkoušku z vyhlášky 50/1978, § 5, o odborné způsobilosti v elektrotechnice.

Absolventi oboru Elektrikář mohou pokračovat ve studiu v oboru Mechanik elektrotechnik a vystudovat během dvou let maturitní obor. Během pěti let studia na SŠE Lipník nad Bečvou tak mohou získat výuční list i maturitní zkoušku. (O této možnosti vždy rozhoduje ředitel školy.)

 

Projekt podporují: