26-51-H/01 Elektrikář

Solární energetika

Tříletý obor zakončený závěrečnou zkouškou s výučním listem.

Výuka se dělí na teoretickou výuku a odborný výcvik, které se obvykle střídají lichý/sudý týden.  V teoretické výuce se žáci učí předměty všeobecné a odborné. Ve všeobecných předmětech žáci opakují a prohlubují znalosti ze základní školy. V anglickém jazyce se vyučuje i odborná angličtina v elektrotechnice. V odborných předmětech žáci nabývají znalosti, které uplatní v praktických činnostech.

Kromě očekávaných znalostí a praktických dovedností elektrikáře žáci získávají kompetence budoucích elektromontérů fotovoltaických systémů, včetně hlubšího povědomí o solární energetice a dalších alternativních zdrojích energie. Odborný výcvik obsahuje orientaci v technické dokumentaci a návrh fotovoltaických systémů, sestavení jednotlivých částí, připojení přes střídače na rozvodnou síť, oživení a odzkoušení, údržbu a servisní měření, opravy a rekonstrukce FVS.

V průběhu studia žáci píší ročníkovou práci, v níž mohou uplatnit své nápady. Součástí výuky jsou exkurze, výstavy a veletrhy, jejichž náplň souvisí s oborem vzdělávání. Učitelé připravují žáky na soutěže a olympiády.

Obor je určen pro chlapce i dívky.

Olomoucký kraj vyplácí žákům stipendium za řádné studium.

Odborný výcvik probíhá v Lipníku nad Bečvou, Na Horecku, a na odloučeném pracovišti v Přerově – tzv. polygonu na Osmeku.

Uplatnění:

Absolventi jsou všestranně vyučení elektrikáři, kteří jsou navíc specialisté na zařízení solární energie. Mohou začít podnikat v duchu rčení „řemeslo má zlaté dno“.

Absolventi se mohou přihlásit na školení a složit zkoušku z vyhlášky 50/1978Sb. o odborné způsobilosti v elektrotechnice.

Obnovitelné energie jako solární energetika je v celém světě prudce se rozvíjející odvětví, které má netušenou perspektivu. Buďte mezi prvními ve vaší generaci, kteří v oboru „zelených energií“ budou pracovat i podnikat. 

 

Absolventi oboru Elektrikář mohou pokračovat ve studiu v oboru Mechanik elektrotechnik a vystudovat během dvou let maturitní obor. Během pěti let studia na SŠE Lipník nad Bečvou tak mohou získat výuční list i maturitní zkoušku. (O této možnosti vždy rozhoduje ředitel školy.)

 

Projekt podporují: