33-56-H/01 Truhlář

Truhlář

TRUHLÁŘ 33-56-H/01 

  • tříletý učební obor
  • výuční list s EUROPASSEM

Vidíš se jako truhlář ve vlastní dílně? K tomu, aby se taková představa naplnila, potřebuješ vedle jisté míry talentu také odborné znalosti a dovednosti. Na naší škole proto nabízíme učební obor truhlář, jehož studium trvá tři roky. Zakončeno je výučním listem, součástí je Europass. Obor je určen pro chlapce, kteří mají zájem o práci se dřevem, zajímá je truhlařina a technologie zpracování dřeva. Naučíte se zhotovovat různé truhlářské výrobky, a to jak ty individuální, tak sériové. Studenti se dále učí vypracovávat konstrukční i technologickou dokumentaci, vybírat vhodné materiály atd. Práce v truhlářské dílně je také o strojích, které člověku pomáhají. Jak je ovládat a udržovat, to se rovněž budete učit.

 

A proto se teoretická výuka střídá s odbornou praxí po týdnech. Praktické dovednosti získáte v plně vybavených školních truhlářských dílnách. Budete velmi dobře připraveni do reálného provozu. Až studium ukončíte, budou z vás kvalifikovaní pracovníci v oblasti zpracování dřeva a výroby nábytku. Uplatnění najdete jako truhláři a pracovníci ve firmách, které se zabývají zpracováním dřeva. Ti nejlepší mohou za produktivní práci získat finanční odměnu.

Truhlářské obory

Projekt podporují: