29-51-E/01 Potravinářská výroba

Potravinářská výroba - cukrář, cukrářská výroba

POTRAVINÁŘSKÁ VÝROBA - cukrář, cukrářská výroba 29-51-E/01 

  • tříletý učební obor
  • výuční list s EUROPASSEM
  • především pro studenty se speciálními vzdělávacími potřebami

Tříletý obor cukrářské práce otevíráme především pro dívky a chlapce se speciálními vzdělávacími potřebami. Na studenty neklademe tolik studijních nároků na teorii, v rámci oboru se například neučí cizí jazyk. Praxi zajišťujeme v našich školních cukrářských dílnách. Získáte odbornost pro zpracování základních surovin a schopnost estetického ztvárnění cukrářských výrobků. Nechybí možnost účasti na soutěžích. U tohoto oboru můžete získat za produktivní práci finanční odměnu. Úspěšní studenti získají výuční list.

Gastronomické obory

Projekt podporují: