29-51-E/01 Potravinářská výroba

Potravinářská výroba - řeznické a uzenářské práce

POTRAVINÁŘSKÁ VÝROBA - řeznické a uzenářské práce 29-51-E/01 

  • tříletý učební obor
  • výuční list s EUROPASSEM
  • především pro studenty se speciálními vzdělávacími potřebami

V nabídce máme tříletý obor řeznické a uzenářské práce, který je vhodný pro chlapce a dívky se speciálními vzdělávacími potřebami. Teorie zde není tak intenzivní jako u oboru řezník-uzenář, v rámci oboru se neučí například cizí jazyk. Zato zde rozvíjíme dovednosti, které jsou potřebné v jatečním procesu, při bourání masa, opracování zvířat apod. I tento obor je „prošpikován“ praxí po celou dobu studia. Nechybí možnost získat finanční odměnu za produktivní práci.

Absolventi řeznicko-uzenářských oborů od nás odcházejí nejen s výučním listem, ale také se zkušenostmi, které mohou prakticky okamžitě uplatnit v reálném provozu. Většina studentů zakotví v Kosteleckých uzeninách, kde se během studia vykonává praxe. Z mnohých jsou úspěšní soukromníci.

řeznické obory

Projekt podporují: