75-41-E/01 Pečovatelské služby

Pečovatelské služby - pečovatel, pečovatelka, pečovatelské služby

PEČOVATELSKÉ SLUŽBY 75-41-E/01

  • tříletý učební obor
  • výuční list s EUROPASSEM
  • především pro studenty se speciálními vzdělávacími potřebami

V pečovatelských službách se můžete uplatnit jako kvalifikovaný asistent. Tuto odbornost získáte díky studiu tříletého učebního oboru pečovatelské služby u nás v Třešti. Náš obor je určen především dívkám a chlapcům se speciálními vzdělávacími potřebami. Nároky na teoretickou výuku jsou sníženy, v rámci oboru se nevyučuje například cizí jazyk. Úspěšní studenti získají na konci studia výuční list.

V prvním a druhém ročníku se teorie a odborná praxe střídají po týdnech. V posledním, třetím ročníku budete mít čtyři dny v týdnu praxi, jeden den se učí ve škole. Všechny praktické dovednosti získáváte ve speciálně vybavených školních dílnách, dále pak budete docházet na praxi přímo do nemocnic, sociálních ústavů, seniorských domovů, stacionářů atd.

Obsahem studia je především to, aby se studenti naučili obslužné a asistentské práce v sociálních službách. Jde o práce jako žehlení, mandlování, šití apod. Studenti zvládnou i jednoduché asistenční práce přímo pro klienty, a to například měření tlaku, výměnu lůžkovin atd.

Pečovatelské služby

Projekt podporují: