33-56-E/01 Truhlářská a čalounická výroba

Truhlářská a čalounická výroba - truhlář, truhlářská výroba

TRUHLÁŘSKÉ PRÁCE 33-56-E/01 

  • tříletý učební obor
  • výuční list s EUROPASSEM
  • především pro studenty se speciálními vzdělávacími potřebami

Pro chlapce se speciálními vzdělávacími potřebami otevíráme tříletý učební obor truhlářské práce. Úspěšní studenti získají výuční list s Europassem. Tento obor se vyznačuje sníženými nároky na teoretickou výuku, studenty nezatěžujeme například cizím jazykem. Zaměřen je na vědomosti a dovednosti pro odborné zpracování dřeva. Jeden týden se žáci učí teorii, jeden týden mají praxi ve školních dílnách pod vedením učitelů odborného výcviku. Nechybí ani motivace v podobě finanční odměny za produktivní práci.

Truhlářské práce

Projekt podporují: