72-41-M/01 Informační služby

Specialista v oblasti knižní kultury

Specialista v oblasti knižní kultury se připravuje jak po stránce teoretické, tak po stránce praktické v široké škále profesních aktivit. Absolvent se uplatní jako kvalifikovaný pracovník ve veřejném sektoru a v organizacích všech právních forem, kde se předpokládá práce s informacemi a s informačními systémy i znalost cizích jazyků.  Uplatnění najde zejména v odvětvích zabývajících se knižní kulturou, jako jsou knihovny a další paměťové instituce (muzea, galerie, archivy), knihkupectví, nakladatelství, informační centra, redakce. Specifikem oboru je jeho výrazná humanitní orientace.


Absolvent se bude umět orientovat v práci s dokumenty, v organizaci a rozvoji informačního fondu, v akvizici informačních pramenů, katalogizaci, v poskytování výpůjčních a referenčních služeb. Absolvent získá všeobecný kulturní rozhled. Bude znát cenu kulturních památek a bude schopen se podílet na ochraně kulturních hodnot.

Absolvent je připraven i pro vyšší odborné a vysokoškolské studium, zejména v oborech humanitního zaměření (bohemistika, historie, archivnictví, knihovnictví, dějiny umění apod.) i v oborech se zaměřením v oblasti marketingu a managementu, multimediálních komunikací apod.

Více informací naleznete: ZDE

Výsledky státních maturit za skupinu oborů SHU - SOŠ HUMANITNÍ A PEDAGOGICKÉ
question mark
Anglický jazyk - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 85,4% (84,2) 91,5% (50,4) 58,5% (91,7%) 100% (0%)
2019 70,4% (77,9) 64,4% (34,3) 62,2% (87,5%) 100% (0%)
2018 74,5% (73,2) 54,2% (33,2) 82,4% (90%) 100% (0%)
2017 - - - -
2016 - - - -
Český jazyk a literatura - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 98,2% (72) 95,1% (60,3) 100% (100%) 100% (0%)
2019 45,2% (56) 59,2% (39,6) 60,5% (77,8%) 100% (0%)
2018 94,9% (71) 94,9% (60,5) 100% (100%) 100% (0%)
2017 - - - -
2016 - - - -
Podrobnější výsledky dostupné z vysledky.cermat.cz
Projekt podporují: