63-41-M/01 Ekonomika a podnikání

Management a marketingové komunikace

Tento studijní obor je zaměřený na přípravu odborníků v oblasti managementu a marketingu, schopných vykonávat profesi organizačních asistentů marketingu a pracovníků propagačních oddělení, v reklamních agenturách, propagačních expertů v různorodých institucích, nakladatelstvích, masmédiích apod. Naši absolventi mohou samostatně podnikat v marketingových a reklamních agenturách a jsou připraveni rovněž pro VŠ studium hlavně v oborech marketingové a sociální komunikace, mediálních studií a VŠ humanitního zaměření.

Absolvent je středoškolsky vzdělaný odborník. Uplatní se v podnicích všech právních forem, především jako ekonom, finanční referent, referent marketingu, asistent, sekretář, obchodní zástupce, referent ve státní správě, bankovní a pojišťovací pracovník a v dalších ekonomicko-administrativních funkcích, které souvisí s obchodně podnikatelskou, propagační a reklamní praxí, např. jako asistent marketingu a pracovník propagačních oddělení v komerčních subjektech v oblasti výroby, v reklamních agenturách.

Žáci tohoto oboru byli úspěšní v celé řadě odborně zaměřených soutěží.  V posledním období se umístili na 1. místě a na 3. místě v celostátním kole soutěže Finanční gramotnost a získali dvakrát 4. místo v celostátních kolech soutěží Soutěž a podnikej a Social Innovation Relay v r. 2020.

Více informací naleznete: ZDE

Výsledky státních maturit za skupinu oborů SHP - SOŠ HOTELOVÉ A PODNIKATELSKÉ
question mark
Anglický jazyk - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 61,4% (81,1) 63,2% (42,3) 46,2% (92%) 100% (0%)
2019 84,3% (89,5) 93,6% (57,0) 100% (100%) 100% (0%)
2018 37,3% (67,4) 39,5% (35,6) 41,8% (77,8%) 28,8% (22,2%)
2017 93,7% (83,2) 88,6% (63,3) 83,4% (91,7%) 70,3% (8,3%)
2016 66,7% (77,9) 63,2% (53,9) 100% (100%) 100% (0%)
Matematika - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 - - - -
2019 - - - -
2018 86,7% (51) 90% (45,3) 93,3% (85,7%) 60% (14,3%)
2017 - - - -
2016 94,2% (60) 96,2% (58,1) 100% (100%) 100% (0%)
Český jazyk a literatura - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 88,4% (64) 87,2% (48,4) 83,1% (88,9%) 100% (0%)
2019 50% (56) 77,4% (46,2) 76,8% (86,7%) 39,3% (13,3%)
2018 49,7% (56) 51,4% (34,7) 40,2% (68%) 34,6% (20%)
2017 98,9% (74) 97,8% (63,5) 81,6% (84,6%) 71,5% (7,7%)
2016 100% (82) 99,4% (72,6) 100% (100%) 100% (0%)
Podrobnější výsledky dostupné z vysledky.cermat.cz
Projekt podporují: