41-55-H/01 Opravář zemědělských strojů

Opravář zemědělských strojů

Délka přípravy: 3 roky

Uč. obor je určen pro: chlapce, dívky

Přijímací řízení: bez přijímacích zkoušek

Způsob ukončení přípravy: závěrečná zkouška + výuční list

Zdravotní způsobilost: požadujeme souhlasné stanovisko lékaře se zvoleným oborem

Obsah

Během studia získají žáci všestranné vědomosti a dovednosti v oblastech ručního a strojního obrábění kovů, oprav traktorů, zemědělských strojů, automobilů a dalších zařízení. Obor má rozšířenou výuku oprav automobilů.

Kurz svařování plamenem  ZK 311 1.1 (hradí škola)
Kurz svařování el. obloukem ZK 111 1.1 nebo ZK 135 1.1 (hradí škola)
Řidičské oprávnění skupiny B, C, T (hradí škola)

Uplatnění

Opravář zemědělských strojů, traktorů a automobilů, údržbář, svářeč, mechanik a řidič většiny vozidel.

Projekt podporují: