79-41-K/41 Gymnázium - 4 leté

Moje škola

Cílem našeho gymnaziálního vzdělávání a výchovy je všestranný rozvoj žáka, motivace k celoživotnímu učení, výchova k tvořivému myšlení, logickému uvažování a řešení problémů.

Gymnázium si neklade za cíl konkrétní specifické zaměření vzdělávání. Jeho prioritou je spokojený žák, kterému vzdělávací program nabídne individuální přístup a řešení podle okamžité situace v jednotlivých ročnících. Učební plán vychází z předpokladu, že stanovený státní rámec středoškolského studia je zahrnut do předmětů v prvním až třetím ročníku.

Poslední rok studia je věnován specializační přípravě a rozšířené nabídce seminářů, které umožní profilaci žáka a jeho kvalitní přípravu ke studiu konkrétní VŠ. Nedílnou součástí studia a jeho ukončení na gymnáziu je i vypracování a obhajoba vlastní maturitní práce.

Výsledky státních maturit za skupinu oborů GY4 - GYMNÁZIUM 4LETÉ
question mark
Anglický jazyk - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 94,0% (96,9) 91,8% (77,6) 100% (100%) 100% (0%)
2019 16,1% (90,5) 24,5% (57,4) 100% (100%) 100% (0%)
2018 22,5% (82,6) 34,1% (59,5) 5,2% (84,2%) 5,2% (15,8%)
2017 61,3% (89,5) 86,0% (83,4) 5,9% (82,4%) 5,5% (17,6%)
2016 52,4% (90,5) 36,6% (73,4) 21,3% (92,6%) 19,7% (7,4%)
Matematika - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 26,9% (60) 45,6% (54,6) 100% (100%) 100% (0%)
2019 7,4% (50) 13,3% (40,5) 20,2% (88,9%) 100% (0%)
2018 17,5% (53) 16,0% (46,3) 30,6% (87,5%) 100% (0%)
2017 - - - -
2016 - - - -
Český jazyk a literatura - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 78,5% (78) 70% (71,0) 100% (100%) 100% (0%)
2019 21,7% (69) 19,2% (58,2) 29,7% (95,5%) 100% (0%)
2018 54,6% (75) 32,8% (62,4) 11,1% (88,9%) 7,7% (11,1%)
2017 71,3% (78) 68,4% (74,2) 7,3% (84,2%) 5,5% (15,8%)
2016 68,1% (78) 59,6% (72,9) 24,8% (93,3%) 18,5% (6,7%)
Podrobnější výsledky dostupné z vysledky.cermat.cz
Projekt podporují: