79-41-K/81 Gymnázium - 8 leté

Moje škola

Cílem našeho gymnaziálního vzdělávání a výchovy je všestranný rozvoj žáka, motivace k celoživotnímu učení, výchova k tvořivému myšlení, logickému uvažování a řešení problémů.

Gymnázium si neklade za cíl konkrétní specifické zaměření vzdělávání. Jeho prioritou je spokojený žák, kterému vzdělávací program nabídne individuální přístup a řešení podle okamžité situace v jednotlivých ročnících. Učební plán vychází z předpokladu, že stanovený státní rámec středoškolského studia je zahrnut do předmětů v prvním až třetím ročníku.

Poslední rok studia je věnován specializační přípravě a rozšířené nabídce seminářů, které umožní profilaci žáka a jeho kvalitní přípravu ke studiu konkrétní VŠ. Nedílnou součástí studia a jeho ukončení na gymnáziu je i vypracování a obhajoba vlastní maturitní práce.

Výsledky státních maturit za skupinu oborů GY8 - GYMNÁZIUM 8LETÉ
question mark
Anglický jazyk - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 84,8% (97,9) 77,4% (83,1) 100% (100%) 100% (0%)
2019 59,6% (97,9) 72% (81,1) 100% (100%) 100% (0%)
2018 40,4% (91,1) 46,9% (75,5) 100% (100%) 100% (0%)
2017 89,2% (96,3) 81,5% (90,2) 16,5% (92,3%) 15,7% (7,7%)
2016 44,9% (94,2) 52,1% (86,0) 100% (100%) 100% (0%)
Matematika - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 13,6% (62) 35,9% (61,8) 8,1% (87,5%) 1,0% (12,5%)
2019 79,8% (84) 73,6% (76,6) 100% (100%) 100% (0%)
2018 3,2% (50) 8,4% (50,2) 5,3% (81,8%) 100% (0%)
2017 89,9% (86) 91,4% (83,3) 15,7% (90%) 6,1% (10%)
2016 72,4% (85) 43,8% (74,0) 6,4% (80%) 2,0% (20%)
Německý jazyk - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 - - - -
2019 - - - -
2018 6,7% (69,5) 13,3% (64,8) 20% (83,3%) 100% (0%)
2017 - - - -
2016 - - - -
Český jazyk a literatura - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 73,5% (84) 86,3% (85,7) 17,7% (96,4%) 5,6% (3,6%)
2019 97,2% (88) 96,9% (88,5) 100% (100%) 100% (0%)
2018 75% (84) 68,7% (80,6) 100% (100%) 100% (0%)
2017 68,9% (85) 65,0% (82,2) 12,2% (91,7%) 10,6% (8,3%)
2016 60% (82) 53,6% (79,2) 18% (95,2%) 15,6% (4,8%)
Podrobnější výsledky dostupné z vysledky.cermat.cz
Projekt podporují: