82-51-L/02 Uměleckořemeslné zpracování dřeva

Design a zpracování dřeva

Obor je zaměřen na design a užité umělecké zpracování dřeva. Budoucí umělecké truhláře a řezbáře naučí nejen kvalitně zvládnuté řemeslné dovednosti, ale obohatí ho také o znalosti z vývoje výtvarné kultury a samotného uměleckého řemesla. Absolvent ovládne výtvarné vyjadřovací prostředky a techniky. Při realizaci svých prací dokáže využít estetické vyznění konečného produktu. Je odborně veden, aby aktivně vyhledával a využíval dostupné informace o současných vývojových trendech ve výtvarné a řemeslné tvorbě.

Absolvent se uplatní v uměleckořemeslných činnostech, vyplývajících ze ŠVP zaměřeného na design a tvorbu výrobků pro exteriér a interiér, především na umělecké truhlářství a řezbářství, i jako realizátor náročné užité a dekorativní práce. Uplatnit se může rovněž v technické přípravě výroby. Odpovídající činnosti může absolvent vykonávat buď samostatně, nebo v dílnách zabývajících návrhy uměleckých předmětů a uměleckořemeslnou výrobou a tvorbou.  Může pokračovat ve studiu na VŠ (design, školy uměleckého a pedagogického směru) nebo v jiném pomaturitním studiu (např. jako restaurátorství).

S prací našich žáků se máte možnost seznámit na celé řadě výstav, v r. 2020 např. na výstavě s názvem Jak dřevo, kov a keramika srdce lidem odemyká v prostorách malenovického hradu. Úspěšně se zapojujeme do mezinárodních soutěží, v listopadu 2020 v rámci Evropského týdne odborných dovedností spolu s našimi partnery z Litvy, Lotyšska a Estonska jsme se zapojili do soutěže „JOINER 2020“ (truhlář). Naplánované místo konání akce v Kaunasu v Litvě bylo vzhledem ke covid-19 nereálné, tak soutěžící pracovali ve stejném čase na zadaném tématu ve svých domovech.
Materiál a výkresovou dokumentaci zaslal všem přihlášeným žákům celkem deseti škol čtyř zemí Evropské unie hlavní organizátor Kaunas technical vocational education centre. Vyhodnocení soutěže proběhne do konce listopadu a pevně věříme, že náš žák obsadí některé z předních míst.

Více informací o oboru naleznete: ZDE

Výsledky státních maturit za skupinu oborů UOS - SOU NETECHNICKÉ (OSTATNÍ)
question mark
Anglický jazyk - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 94,5% (86,8) 94,5% (49,0) 62,6% (92,9%) 100% (0%)
2019 39,1% (61,1) 41,4% (23,5) 34,5% (66,7%) 40,2% (16,7%)
2018 53,2% (61,1) 64,9% (32,4) 83,0% (83,3%) 69,1% (8,3%)
2017 90,3% (76,9) 92,2% (60,9) 56,3% (69,2%) 24,3% (30,8%)
2016 94,4% (77,9) 84,1% (46,3) 93,5% (90,9%) 78,5% (4,5%)
Matematika - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 92,3% (50) 92,3% (35,0) 69,2% (71,4%) 100% (0%)
2019 85,7% (46) 92,9% (42,3) 92,9% (75%) 28,6% (25%)
2018 88,2% (54) 88,2% (45,4) 94,1% (75%) 100% (0%)
2017 92,6% (48) 88,9% (34,7) 96,3% (66,7%) 77,8% (11,1%)
2016 100% (68) 100% (59,5) 100% (80%) 83,9% (10%)
Český jazyk a literatura - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 100% (80) 98,9% (67,5) 95,7% (95,2%) 100% (0%)
2019 23,2% (44) 31,3% (19,9) 24,1% (45%) 33,0% (20%)
2018 58,6% (52) 61,6% (28,4) 96,0% (87,5%) 75,8% (6,3%)
2017 94,5% (62) 93,6% (54,9) 77,3% (72,7%) 40,9% (22,7%)
2016 64,0% (55) 69,3% (38,8) 82,5% (78,1%) 83,3% (6,3%)
Podrobnější výsledky dostupné z vysledky.cermat.cz
Projekt podporují: