23-51-E/01 Strojírenské práce

Zámečník, zámečnické práce a údržba

Uplatnění absolventa:

  • absolvent disponuje příslušnými kompetencemi pro výkon odborných činností ve strojírenských provozech, případně v provozech zabývajících se údržbou a opravami strojních zařízení
  • je schopen se uplatnit jako strojírenský dělník, strojní zámečník, stavební zámečník či údržbář
  • ovládá základy technologie ručního zpracování technických materiálů (dělení materiálů, pilování, řezání, stříhání, vrtání, zahlubování, řezání závitů, rovnání, ohýbání, nýtování) a to především kovů
  • dovede pracovat podle technologických postupů, používat měřidla a zhotovovat součástky pomocí ručního i strojního obrábění
  • je schopen provádět opravy, montáž a demontáže jednoduchých strojních zařízení
  • zvládá opravy a seřízení jednoduchých strojů, obsluhu základních obráběcích strojů i opravy a ostření pracovních nástrojů
  • je schopen provádět jednoduchou údržbu zařízení budov a dílen
  • dokáže se orientovat v technické dokumentaci a strojních tabulkách
Projekt podporují: