29-51-E/01 Potravinářská výroba

Cukrář, cukrářská výroba

Uplatnění absolventa:

  • v oblasti výkonu profese disponuje kompetencemi pro činnosti v cukrářských provozovnách na úseku výroby a prakticky je používá
  • uplatní se v menších, středně velkých i velkých výrobnách cukrářských výrobků
  • zpracovává základní suroviny, pomocné látky a přísady pro výrobu
  • vyrábí jednoduché cukrářské výrobky, včetně jejich dohotovování a zdobení za přísného dodržování hygienických předpisů
  • provádí obsluhu, údržbu strojů, přístrojů a technického vybavení v cukrářských provozech
  • hodnotí kvalitu vstupních surovin, polotovarů i hotových výrobků dle norem
Projekt podporují: