65-51-E/01 Stravovací a ubytovací služby

Kuchař, kuchařské práce

Uplatnění absolventa:

  • v oblasti výkonu profese disponuje kompetencemi pro činnosti ve stravovacích provozech na úseku výroby pokrmů a prakticky je používá,
  • uplatní se ve stravovacích službách při přípravě pokrmů, dále v provozovnách rychlého občerstvení při přípravě pokrmů
  • připravuje teplé a studené pokrmy, pokrmy vyráběné z polotovarů, jednoduché moučníky i teplé nápoje
  • na úseku obsluhy v odbytovém středisku vykonává dílčí přípravné práce a jednoduchou obsluhu
  • obsluhuje stroje a technické vybavení v kuchyních
  • hodnotí kvalitu vstupních surovin, polotovarů i hotových výrobků dle norem
Projekt podporují: