26-51-H/02 Elektrikář - silnoproud

Elektrikář – silnoproud

Délka přípravy: 3 roky

Uč. obor je určen pro: chlapce, dívky

Přijímací řízení: bez přijímacích zkoušek

Způsob ukončení přípravy: závěrečná zkouška + výuční list

Zdravotní způsobilost: požadujeme souhlasné stanovisko lékaře se zvoleným oborem

Obsah

Jedná se o univerzální elektrotechnický učební obor. Studium je v prvním a druhém ročníku zaměřeno na společné činnosti všech elektrotechnických oborů a ve třetím ročníku je specializováno na zaměření, které je v našem regionu nejvíce požadováno. Zkouška o odborné způsobilosti pracovníků v elektrotechnice - vyhl. 50/78 Sb. Základy výpočetní techniky.

Kurz svařování el. obloukem  ZK 135 1.1 (není součástí ŠVP)
Řidičské oprávnění skupiny B (hradí žák)

Uplatnění

Provozní elektrikář, elektromechanik a elektromontér

Projekt podporují: