75-41-E/01 Pečovatelské služby

Pečovatel/pečovatelka, pečovatelské služby

Uplatnění absolventa:

  • absolvent disponuje kompetencemi pro činnosti, které jsou spojené s poskytováním sociální pomoci, sociální péče a pečovatelské služby v různých typech zařízení (státních i soukromých) tak, aby byl schopen osobní práce s klientem, uměl zajišťovat jeho osobní potřeby, aktivizaci a sociální terapii a podporovat soběstačnost klienta.
  • dále se uplatní v úklidových službách v různých zařízeních (např. sociálních či ubytovacích zařízeních, v kancelářích apod.), v kuchyních při výkonu pomocných prací při přípravě pokrmů, při šití a opravách prádla a bytových doplňků, při praní a žehlení prádla
  • má předpoklady pro samostatné poskytování služeb soukromým osobám při zajišťování péče o domácnost a děti
Projekt podporují: