37-41-M/01 Provoz a ekonomika dopravy

Provoz a ekonomika dopravy

  • Obor je určen pro přípravu kvalifikovaných odborníků v oblasti dopravy, ekonomiky a logistiky.
  • Absolventi budou schopni uplatnit své odborné vzdělání v různých oblastech dopravy, železničním provozu, logistice a marketingu.
  • Součástí vzdělávání je i školou organizovaná a hrazená příprava k získání řidičského oprávnění skupiny B.
  • Průběžné a  odborné praxe v průběhu studia probíhají v reálném provozu na pracovištích několika desítek spřátelených firem.

 

  • Zaměření ŽELEZNIČNÍ PROVOZ - žáci získají navíc vědomosti o železničních vozidlech, stavbě a funkci dopravní cesty, druzích a obsluze zabezpečovacího zařízení, činnostech a technologiích v různých pracovních funkcích na železnici.

 

  • Zaměření EKONOMIKA V DOPRAVĚ - žáci získají navíc vědomosti z personalistiky, marketingu, managementu, podnikové administrativy, daňové evidence a účetnictví.

 

  • Zaměření LOGISTIKA V DOPRAVĚ - žáci získají navíc vědomosti o principech logistického řízení a komunikace, o řízení materiálového toku, o skladování, o informačních a komunikačních technologiích, marketingu a managementu.

http://www.vda.cz/uchazec/maturitni-obory/provoz-a-ekonomika-dopravy/

Výsledky státních maturit za skupinu oborů ST2 - SOŠ TECHNICKÉ 2
question mark
Anglický jazyk - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 61,1% (81,1) 59,7% (41,1) 100% (100%) 100% (0%)
2019 60,8% (81,1) 72,5% (43,0) 74,5% (92,9%) 60,8% (7,1%)
2018 53,6% (71,6) 56,5% (41,5) 84,1% (93,8%) 100% (0%)
2017 62,3% (68,4) 68,1% (49,0) 100% (100%) 100% (0%)
2016 60,3% (76,9) 79,4% (59,4) 73,5% (84,6%) 50% (15,4%)
Matematika - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 - - - -
2019 51,4% (43) 60% (26,6) 45,7% (60%) 34,3% (20%)
2018 20% (24) 33,3% (21,3) 33,3% (25%) 37,8% (25%)
2017 - - - -
2016 56,5% (36) 37,0% (19,4) 39,1% (33,3%) 10,9% (50%)
Český jazyk a literatura - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 42,5% (53) 67,1% (35,0) 100% (100%) 100% (0%)
2019 44,7% (54) 51,3% (32,6) 51,3% (73,7%) 56,6% (10,5%)
2018 92,1% (66) 92,1% (49,5) 94,7% (95%) 72,4% (5%)
2017 52,7% (55) 56,8% (42,3) 95,9% (90,9%) 100% (0%)
2016 97,2% (68) 97,2% (58,4) 50% (68,4%) 31,9% (26,3%)
Podrobnější výsledky dostupné z vysledky.cermat.cz
Projekt podporují: